Wat is energie asset management?

Energie asset management in de energie transitie zorgt voor een optimaal rendement van de activa gedurende hun levenscyclus, Activa zijn fysiek of immaterieel. Fysieke activa zijn de componenten van een duurzame energie-installatie die de waarde genereert.

Immateriële activa zijn contanten en effecten. Het doel van vermogensbeheer is het realiseren van de waarde van de activa.

Het beheer van zonne-energie-activa draait om het onderhouden van de fysieke apparatuur en componenten van een energieopwekkingsinstallatie en het opwekken en verkopen van energie. De kracht van asset management is om met gezonde fysieke activa optimaal financieel rendement te garanderen.

Beheer van duurzame energie bestaat uit drie componenten:

  1. Technisch asset management

Het monitoren en rapporteren van de real-time en geschatte energieopwekkingsprestaties van een project of portfolio. Hiermee bepalen we bij benadering hoeveel een project voor een bepaalde periode moet produceren (rekening houdend met factoren zoals weer, seizoenen of degradatie van activa) om ervoor te zorgen dat de installatie de productiedoelstellingen haalt. Of juist om de oorzaken te achterhalen als dat niet het geval is. Alle werkzaamheden zoals inspecties, reinigen en keuringen die nodig zijn voor het fysiek gezond houden van de site vallen onder technisch asset management.

  1. Commercieel asset management

Het bijhouden van kosten, garanties en het waarborgen van contracten, en acties om aan de wettelijke vereisten te voldoen. Voldoen aan wettelijke voorschriften is van belang om in aanmerking te komen voor voordelen zoals energiesubsidies (SDE+ (+)) en certificaten voor hernieuwbare energie (GvO) en verzekeringen.

  1. Financieel asset management

De energiemarktprijzen (Day-Ahead, onbalans prijzen) fluctueren. Als energieleverancier is het verstandig om hierop in te spelen door de duurzame energie uit de installatie (technisch rendement kWh) op het juiste moment te verhandelen op de energiemarkt. Met als doel om het maximale financiële rendement te halen uit de investering. Negatieve energieprijzen ontstaan door onbalans in het energienetwerk Bijvoorbeeld omdat het aanbod tijdelijk groter is dan de vraag. Met curtailment en energieopslag werken we aan het beste financiële rendement.

Wat is energie asset management?

You also might like

08 april 2022

De energie (onbalans) prijzen zijn afgelopen maand al weer 88 uur negatief geweest, dan komen we in 2022 al op een totaal van 410 uur negatief. Steeds vaker op de tijden dat energie productie van de zonne-installatie het hoogst is. Negatieve prijzen komen juist vaker voor in de weekenden, afgelopen vrijdag 11 Maart was bijvoorbeeld […]

Lees meer
12 oktober 2021

Energie asset management in de energie transitie zorgt voor een optimaal rendement van de activa gedurende hun levenscyclus, Activa zijn fysiek of immaterieel. Fysieke activa zijn de componenten van een duurzame energie-installatie die de waarde genereert. Immateriële activa zijn contanten en effecten. Het doel van vermogensbeheer is het realiseren van de waarde van de activa. […]

Lees meer