Nieuw onderzoek naar de verzekerbaarheid van zonnedaken

Wijnand van Hooff, algemeen directeur van Holland Solar: “In de maatschappij leeft een enorme behoefte om meer daken in Nederland van zonnepanelen te voorzien. Doordat verzekeraars het lastig vinden om de brandrisico’s van zonnedaken juist in te schatten loopt de energietransitie in Nederland in dit segment serieuze vertraging op. Dit rapport geeft duidelijke handvatten aan verzekeraars, projectontwikkelaars en gebouweigenaren om deze problematiek op de juiste wijze aan te pakken. Wij verwachten dat met het verschijnen van dit rapport en de ‘gedragscode zon op grote daken’, die Holland Solar binnenkort zal lanceren, de grootste problemen met het verzekeren van zonnedaken tot het verleden zullen behoren.” 

Zon-op-dak projecten komen vaak in de knel door aanvullende eisen vanuit verzekeraars.  De voornaamste reden voor deze aanvullende eisen is dat verzekeraars het blijkbaar lastig vinden om de brandrisico’s van zonnedaken op waarde te schatten. TKI Urban Energy heeft, in opdracht van het ministerie van Economische Zaken, een onderzoek uitgevoerd naar de verzekerbaarheid van zonnedaken in Nederland. 

De afgelopen jaren is het zonnestroomvermogen in Nederland enorm gegroeid: van 0,3 GWp in 2012 naar 10,7 GWp in 2020. Dit zonnestroomvermogen wordt voor 40% geleverd door grote installaties (>15 kWp) op daken van bedrijfspanden. Volgens de Regionale Energie Strategieën kunnen zonnestroomsystemen op bedrijfsdaken in 2030 meer dan 25% van de benodigde hernieuwbare elektriciteit leveren. Hier ligt dus nog een enorme potentie. 
Een groeiend knelpunt bij het ontwikkelen van dergelijke zon-op-grote-daken projecten zijn de aanvullende eisen (en daaruit volgende extra kosten) die aan eigenaren van bedrijfshallen worden opgelegd ten aanzien van de opstalverzekering. TKI Urban Energy heeft, met hulp van Bureau Berenschot, uitgezocht waarom deze aanvullende eisen worden gesteld. Als een vervolg op deze studie gaat TKI Urban Energy aan de slag met het verbeteren van de monitoring van brandoorzaken en het helpen opstellen van brandveiligheidsnormen. 

Bron: https://hollandsolar.nl/nieuws/i948/nieuw-onderzoek-naar-de-verzekerbaarheid-van-zonnedaken

Nieuw onderzoek naar de verzekerbaarheid van zonnedaken

You also might like

08 april 2022

Covolt beheert vanaf 2022 het technische asset management van in totaal 19 PV-installaties met een geïnstalleerd vermogen van 19,7MWp bij Waterschap Amstel Gooi en Vecht. Waternet levert drinkwater in Amsterdam en omgeving. En in het gebied van Waterschap Amstel Gooi en Vecht werkt Waternet namens het waterschap aan sterke dijken en schoon water.  Na de […]

Lees meer
28 maart 2022

Met een totaal geïnstalleerd vermogen van 100 megawattpiek is Solisplan niet de grootste installateur en epc-contractor van Nederland,maar ook zeker niet de kleinste. Eigenaar Teun van Sinten is niet zonder ambitie. Dat blijkt ook uit de oprichting van Covolt. Daarmee richt hij zich op het maximaliseren van het rendement van zonne-energiesystemen. ‘Het plaatsen van een […]

Lees meer
04 februari 2022

Energy Storage NL wil dat Nederland een Routekaart Energieopslag ontwikkelt met daarin een beleidskader voor een versnelde inzet van energieopslagtechnologie; inclusief een subsidie voor de thuisbatterij. Dat pleidooi doet de koepelorganisatie voor energieopslagbedrijven in een position paper als bijdrage aan het rondetafelgesprek Elektriciteitsnet dat deze week plaatsvindt in de Tweede Kamer. Nederland loopt achter De […]

Lees meer