Covolt
Veelgestelde vragen

FAQ

De energiesector kan behoorlijk complex zijn. We proberen moeilijke taal begrijpbaar te maken. Onderstaand enkele veelgestelde vragen.
Staat je vraag er niet bij? Deel hem gerust door contact met ons op te nemen!

Veelgestelde vragen

Negatieve energieprijzen ontstaan wanneer er een overschot aan elektriciteit is en de vraag laag is. Dit gebeurt vaak bij veel productie van duurzame energie (zoals zonne- en windenergie) tijdens periodes met lage vraag, bijvoorbeeld ’s nachts of in het weekend. Traditionele energiecentrales kunnen niet altijd snel genoeg hun productie verminderen, en de opslagcapaciteit voor overtollige energie is nog vaak beperkt. Hierdoor kan er een situatie ontstaan waarin producenten betalen om hun elektriciteit af te zetten, wat leidt tot negatieve energieprijzen. Dit fenomeen stimuleert investeringen in energieopslag en flexibele vraagsturing.

Dagelijks wordt jouw verwachte stroom opwek en verbruik voorspelt en ingeboden bij de energiemaatschappij. Dit gebeurt bij iedereen. Het verschil tussen hetgeen dat is ingeboden en wat daadwerkelijk op de dag gebeurt is onbalans. Het verschil hiertussen moet gecorrigeerd worden. De markt waarop dit gebeurt is de onbalans energiemarkt.

Fluctuerende onbalans energieprijzen ontstaan dus door verschillen tussen de voorspelde en daadwerkelijke vraag en aanbod van elektriciteit op het net. Onvoorziene gebeurtenissen zoals weersverandering of uitval van energiecentrales veroorzaken deze onbalans. Netbeheerders (zoals Enexis, Liander etc.) kopen of verkopen elektriciteit om de balans te herstellen, wat leidt tot snelle prijsveranderingen. Of de afrekening hiervan bij jou als klant terecht komt is afhankelijk van je energiecontract

Curtailment van een zonnestroominstallatie betekent het bewust inperken of volledig uitschakelen van de productie van zonne-energie. Dit gebeurt om te voorkomen dat je stroom terug levert tegen negatieve energieprijzen en dus moet betalen. Maar ook om te voorkomen dat het elektriciteitsnet overbelast raakt wanneer er meer stroom wordt geproduceerd dan gevraagd. Met de curtailment service van Covolt heb je niet langer last, maar profijt van fluctuerende energieprijzen.

Een batterij kan voor verschillende toepassingen worden ingezet. Energiehandel is er daar een van. De dagmarkten zoals Onbalans en frequentiemarkten zoals FCR zijn geschikte energiemarkten voor energiehandel. Voor markttoegang en een slim Energie Management Systeem heb je een Aggregator partner nodig zoals Covolt. Rendementen worden behaald door energie te laden wanneer de prijzen laag of onder nul zijn en energie te ontladen als de prijzen positief zijn. Het verschil hiertussen noemen we de spread en is het behaalde rendement.

In de avond of s’ nachts heeft je bedrijf vaak minder stroom nodig dan overdag. Zodra de werkdag begint, stijgt bij veel bedrijven het stroomverbruik. Soms met grote pieken en dalen. Bijvoorbeeld door het opstarten van productie of de inzet van zwaar materieel. Deze piekvraag aan stroom gaat dan mogelijk over het vermogen van je netaansluiting heen en dat geeft problemen en kan ook boetes opleveren. Een batterij is voor deze scenario’s een goede oplossing. Op de momenten dat er ruimte is wordt de batterij met energie geladen. De opgeslagen energie wordt vervolgens als extra stroom geleverd op momenten dat dit nodig is tijdens de piekvragen. Je bespaart hiermee op uitbreiding van je netaansluiting en maakt uitvoering van je bedrijfsproces toch mogelijk. Slimme aansturing van je energiestromen is hiervoor essentieel. 

Ons stroomnet zit op veel momenten vol. Bedrijven staan vaak op lange wachtlijsten voor een netaansluiting en contractvermogen voor terug levering van stroom. Door slim gebruik te maken van de momenten waarop het rustiger is, wordt terug leveren van zonne-energie wél mogelijk. Dat is wat ZonBalans mogelijk maakt. Hoeveel u mag terug leveren hangt af van hoe krachtig de zon schijnt. Is de zoninstraling 50% of lager? Dan kan je niet-gebruikt zon opwek terug leveren. Zodra de zonkracht hoger is dan 50% schakelt onze software jouw systeem automatisch af volgens de regels van Enexis. Dit gebeurt stapsgewijs. Om in aanmerking te komen moet je op de wachtlijst staan voor uitbreiding van je aansluiting en moet je gevestigd zijn in Enexis gebied. Kortom; met Zonbalans kan je toch stroom terug leveren ondanks dat je nog geen contractvermogen voor terug levering hebt. 

Rendement is maatwerk

Ontdek wat we
nog meer voor
je kunnen doen

Samen met jou bepalen we de benodigde combinatie van services die aansluiten op je specifieke behoeften en doelstellingen. Ongeacht of je nu, bijvoorbeeld, een agrariër of een groot vastgoedbeheerder bent.